VELKOMMEN

For å kunne registrere deg og få tilgang til kundeportalen kreves det at du er kunde hos oss.

Klikk på ”Register” nedenfor og skriv inn dine detaljer. En e-post blir da sendt til Prysmian Group for godkjennelse og du får en bekreftelse.

Vennligst kontakt trine.edvartsen@prysmiangroup.com (evt tlf 32 24 91 40) hvis du får problemer med innloggingen. 


WELCOME

Please note that you have to be a customer in order to register and get access to this portal.

Click on “Register” below and write down your details. An e-mail will be sent to Prysmian Group for approval and you will receive a confirmation.

Please contact trine.edvartsen@prysmiangroup.com (tel: + 47 32 24 91 40) if you have any questions.Register
Forgot Password ?